1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(68)'2008
  5. Обґрунтування вибору підходу для побудови технології цифрової обробки зображень

Обґрунтування вибору підходу для побудови технології цифрової обробки зображень

В.В. Баранник, С.О. Сідченко
Анотації на мовах:


Анотация: Обґрунтовується вибір підходу для побудови технології цифрової обробки зображень. Показано, що мультіадичне кодування має потенційні можливості для побудови на його основі попереднього представлення даних для виконання ортогональних перетворень у процесі цифрової обробки зображень.