1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(68)'2008
  5. Вплив пошкоджень на вібраційні характеристики коливань робочого колеса

Вплив пошкоджень на вібраційні характеристики коливань робочого колеса

Ю.С. Воробйов, М.О. Чугай
Анотації на мовах:


Анотация: В роботі досліджено вплив пошкоджень на власні частоти та форми інтенсивностей напружень робочого колеса. Проаналізовано вплив різного місця розташування пошкодження на вібраційні характеристики коливань робочих коліс. Моделювання об'єктів проводилося на підставі тривимірного підходу методу скінченних елементів.