1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(68)'2008
  5. Застосування FME(C)A-аналізу для оцінки й забезпечення надійності складних ієрархічних комп’ютерних систем

Застосування FME(C)A-аналізу для оцінки й забезпечення надійності складних ієрархічних комп’ютерних систем

Ірадж Ельясі Комарі
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано варіанти удосконалення оцінки надійності складних ієрархічних комп’ютерних систем з використанням ієрархії FME(C)A-таблиць Проаналізовано варіанти формування інтегральних показників критичності відмов, а також запропоновано методику вибору засобів зниження критичності відмов.