1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(68)'2008
  5. Пристрій визначення геометричних характеристик радіолокаційних цілей при використанні багаточастотних сигналів в системі рознесених на місцевості РЛС

Пристрій визначення геометричних характеристик радіолокаційних цілей при використанні багаточастотних сигналів в системі рознесених на місцевості РЛС

Є.Л. Казаков, Д.Г. Васильєв
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонована структурна схема пристрою визначення коефіцієнту подовження радіолокаційної цілі при сумісному використані інформації про інтервали частотної кореляції квадратів амплітуд відбитих сигналів, що приймаються системою рознесених на місцевості РЛС при використанні ними багаточастотних сигналів.