1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(68)'2008
  5. Алгоритми суміщення зображень у кореляційно-екстремальних системах навігації літальних апаратів

Алгоритми суміщення зображень у кореляційно-екстремальних системах навігації літальних апаратів

Я.М. Кожушко
Анотації на мовах:


Анотация: Наведено результати порівняльного аналізу ефективності алгоритмів суміщення зображень у кореляційно-екстремальних системах навігації двох типів: нормованого кореляційного та алгоритму фазової кореляції, які мають достатньо високу швидкодію. Доведено, що найбільш стійким до впливу роду збурень як геометричних, так і яскравісних, є нормований кореляційний алгоритм.