1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(68)'2008
  5. Методика визначення імовірнісно-часових характеристик інформаційних технологій з урахуванням специфіки протоколів

Методика визначення імовірнісно-часових характеристик інформаційних технологій з урахуванням специфіки протоколів

Ю.І. Лосєв, З.З. Закіров
Анотації на мовах:


Анотация: Розробляється методика аналізу кількісних характеристик процесу обміну даними в телекомунікаційних мережах, що враховує властивості інформаційного потоку та специфіку протоколів взаємодії.