1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(68)'2008
  5. Фазовий вимірник кутів місця для двохкоординатної РЛС

Фазовий вимірник кутів місця для двохкоординатної РЛС

С.М. Порошин, В.Б. Бахвалов, І.Г. Леонов
Анотації на мовах:


Анотация: Пропонуються принципи побудови наземного вимірника радіолокації кутів місця (або висоти польоту) повітряних цілей в мікрохвильовому діапазоні радіохвиль. Такий вимірник використовується спільно з імпульсною двохкоординатною РЛС і працює тільки на прийом. Антена пропонованого пристрою складається з двох рупорів, рознесених по висоті і уздовж осі антени. Така антена розташована на малій висоті над землею, а сканувати (або хитати) її по куту місця не потрібно. Робота висотоміра заснована на вимірюваннях зрушення фаз сигналів в рупорах.