1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(68)'2008
  5. Інформаційна технологія та метод керування ресурсами інформаційної системи в мережі з використанням концепції політик

Інформаційна технологія та метод керування ресурсами інформаційної системи в мережі з використанням концепції політик

В.І . Саєнко, О.С. Голубєв
Анотації на мовах:


Анотация: У статті описаний метод керування ресурсами інформаційної системи в мережі, заснований на використанні концепції політик при ухваленні рішення про зміну стану об'єкта. Запропоноване використання спеціальних логічних конструкцій, сумісних з єдиною технологією менеджменту в комп'ютерних мережах. Правильність отриманих рішень підтверджується на прикладах.