1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(68)'2008
  5. Дослідження похибок визначення коефіцієнту викривлення синусоїдальності кривої напруги

Дослідження похибок визначення коефіцієнту викривлення синусоїдальності кривої напруги

М.П. Сергієнко
Анотації на мовах:


Анотация: Досліджені систематична та випадкова складові похибки визначення коефіцієнту викривлення синусоїдальності кривої напруги згідно з різними алгоритмами. Досліджена похибка, викликана ігноруванням кореляції між гармонічними складовими напруги при розрахунку дисперсії коефіцієнту викривлення синусоїдальності кривої напруги.