1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(68)'2008
  5. Врахування погрішностей при моделюванні і рішенні задачі упаковки паралелепіпедів

Врахування погрішностей при моделюванні і рішенні задачі упаковки паралелепіпедів

Л.Г. Євсеєва, О.В. Панкратов
Анотації на мовах:


Анотация: Будується інтервальна математична модель оптимізаційної задачі упакування інтервальних паралелепіпедів. Здійснюється перехід до двохкритеріальної задачі в евклідовому просторі. Пропонується стратегія розв'язання, яка базується на використанні метода оптимізації за групами змінних і модифікованого методу околів, що звужуються.