1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(68)'2008
  5. Оптимальний синтез частотний передатної функції двузрачковой оптичної системи

Оптимальний синтез частотний передатної функції двузрачковой оптичної системи

Є.Д. Прилепський
Анотації на мовах:

Вирішено завдання оптимальної апроксимації частотно-передатної функції досить загального виду для двозрачкової некогерентної оптичної системи.