1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(68)'2008
  5. Адаптація методу прецедентів для підтримки процесу відбору і розстановки персоналу проекту

Адаптація методу прецедентів для підтримки процесу відбору і розстановки персоналу проекту

Д.Е. Лисенко
Анотації на мовах:


Анотация: Зроблено огляд сучасних тенденцій у розвитку теорії прецедентів. Розглянуто можливість адаптації теорії прецедентів для завдань управління людськими ресурсами. Розроблено методику функціонування спеціалізованої системи підтримки прецедент них рішень для підбора й розміщення персоналу проекту.