1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(68)'2008
  5. Розробка електронної бібліотеки кафедри ВНЗу

Розробка електронної бібліотеки кафедри ВНЗу

В.Д. Слесаренко, Г. Е. Заволодько, Л.О. Нікитіна
Анотації на мовах:


Анотация: Викладені основні етапи проектування електронної бібліотеки з аналізом їх значущості в процесі розробки. Приведені приклади застосування запропонованої концепції у вигляді концептуальної схеми електронної бібліотеки кафедри "Системи інформації". Описана методика припускає можливість її модернізації при розробці розподіленої електронної бібліотеки, а також можливість її застосування до розробки крупніших бібліотечних ресурсів.