1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Нелінійні рівняння в часткових похідних, що мають операторну структуру ізоспектральної деформації

Нелінійні рівняння в часткових похідних, що мають операторну структуру ізоспектральної деформації

Т.В. Редькіна, А.І. Карюк, Г.О. Лушнікова
Анотації на мовах:

У статті продемонстрована побудова нелінійних рівнянь що мають як оператори розсіяння L: оператор Дірака, оператор першого порядку з матричними коефіцієнтами 22 і 33. Отримана нова система нелінійних рівнянь в часткових похідних, що має рівняння на власне значення з оператором Дірака. Отримані 1+1 і 2+1-мірні рівняння, що мають загальне завдання на власні значення і різними операторами А. Знайдено нелінійне рівняння в часткових похідних з оператором розсіяння третього порядку. Для розглянутих в статті рівнянь знайдені точні рішення спеціального вигляду.
Ключові слова: Нелінійні диференціальні рівняння в часткових похідних, солітонні рівняння