1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Бортовий алгоритм розрахунку маневру по виходу в атаку на наземну ціль у горизонтальній площині

Бортовий алгоритм розрахунку маневру по виходу в атаку на наземну ціль у горизонтальній площині

О. Л. Бурсала , А. П. Корнієнко , О. В. Лісовець , В. М. Пташнік
Системи обробки інформації. — 2008. — № 2(69). — С. 32-37.
УДК 629.07.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Запропонований алгоритм вирішення задачі виходу літального апарата у точку початку атаки на наземну ціль у горизонтальній площині з узгодженням типу маневру з вимогами членів екіпажу. Алгоритм побудований на прямому методі рішення задачі оптимізації по часу руху літака. Прямі та криві ділянках траєкторії вибираються як локально-оптимальні. Задача оптимізації при постійній швидкості руху літака зводиться до задачі оптимізації по мінімуму довжини траєкторії. Пряма лінія та крива з мінімальним радіусом забезпечують мінімальні довжини траєкторій між двома точками та при повороті на визначений кут відповідно. В алгоритмі передбачена можливість побудови маневру з кількістю ділянок траєкторії до п’яти. Перевантаження літака для розрахунку вважається постійним і рівним деякому еквівалентному, яке враховує як його максимально дозволене значення, так і можливість його реалізації за обмежений час. Пошук оптимальних параметрів проводиться ітераційним методом.
Ключові слова: бойове маневрування літака, наземна ціль, маневр, алгоритм
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бурсала О. Л. Бортовий алгоритм розрахунку маневру по виходу в атаку на наземну ціль у горизонтальній площині / О. Л. Бурсала , А. П. Корнієнко , О. В. Лісовець , В. М. Пташнік  // Системи обробки інформації. — 2008. — № 2. — С. 32-37.