1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Спосіб формування унікальних ідентифікаторів об’єктів для підсистем реплікації даних в розподілених системах обробки цифрової інформації

Спосіб формування унікальних ідентифікаторів об’єктів для підсистем реплікації даних в розподілених системах обробки цифрової інформації

С.В. Дуденко, С.В. Алексєєв, О.В. Перепелиця
Анотації на мовах:

Запропоновано спосіб формування унікальних ідентифікаторів об'єктів для підсистем реплікації (синхронізації) даних в розподілених системах обробки цифрової інформації на базі алгоритму хешування. Розглянуті алгоритм хешування і запропонований спосіб при вірному виборі початкових параметрів забезпечать ідентифікацію об'єктів і істотно скоротять об'єм службової інформації.
Ключові слова: реплікація даних, алгоритм хешування, унікальний ідентифікатор об'єкта.