1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Адресний спосіб визначення державної належності

Адресний спосіб визначення державної належності

І.В. Коваль
Анотації на мовах:

У статті розглядається можливість використання адресного запитального способу пізнання повітряних цілей. Такий спосіб є актуальним на етапі супроводу цілей, коли необхідна інформація про конкретний об'єкт. Як адресний запитальний сигнал пропонується використовувати відносні координати повітряного об'єкту, якими можуть бути дальність до радіомаяка і азимутний напрям на радіомаяк. З цією метою проводиться розрахунок відносних координат об'єкту в точці стояння НРЗ, зв'язаного з РЛС. Літаковий відповідач проводить порівняння інформації про свої поточні координати з прийнятими і у разі їх збігу випромінює у відповідь сигнал.
Ключові слова: радіомаяк, відносні координати, запитальні посилки, дешифрування, сигнали відповіді