1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Планування експерименту з вимірювань якості дискретних каналів та обробки їх результатів

Планування експерименту з вимірювань якості дискретних каналів та обробки їх результатів

М.Ф. Логвиненко
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі представлена методика обробки векторів завад у бінарних дискретних каналах зв'язку з метою створення аналітичних математичних моделей джерел завад. При цьому вирішені наступні задачі: оцінена достатності вибірки експериментальних даних; розроблена методика побудови емпіричної функції розподілу частоти помилок; розроблена методика вибору параметрів якості дискретного каналу.


Ключові слова: дискретний канал, вектор помилок, послідовності максимальної довжини