1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Метод досліджень доступної смуги пропускання гетерогенної мультисервісної мережі передачі даних

Метод досліджень доступної смуги пропускання гетерогенної мультисервісної мережі передачі даних

О.О. Можаєв, О.В. Любченко, О.В. Богацька
Анотації на мовах:

Проведено аналіз управління процесом передачі даних в мультисервісних мережах. Вивчаються причини виникнення перевантаження і витрати пакетів в мережах передачі даних. Для підвищення якості функціонування телекомунікаційної мережі пропонується створити систему оцінки параметрів мережі. В результаті проведених теоретичних досліджень пропускної спроможності мережі, керованої протоколом TCP, на основі підходу, орієнтованого на вивчення структури мережі, запропоновано новий метод дослідження..
Ключові слова: протокол ТСР, мультисервісна мережа, пропускна спроможність, витрати пакетів