1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Вплив маскуючої флуктуаційної завади на відповідачі систем ідентифікації об'єктів

Вплив маскуючої флуктуаційної завади на відповідачі систем ідентифікації об'єктів

І.І. Обод, О.О. Тюрін
Анотації на мовах:

Розглядається вплив маскуючої флуктуаційної перешкоди на процес декодування сигналів запиту у відповідачах систем ідентифікації повітряних об'єктів. Проведений аналіз показав, що комплекси, які застосовуються в якості сигналів запиту, істотним чином знижують перешкодостійкість даних систем по відношенню до флуктаційних завад. Програш відносно сигналу до перешкоди росте із зростанням значності коду. В цілях зменшення такого програшу бажано застосовувати коди з можливо малим числом імпульсів.
Ключові слова: флуктуаційна завада, процес декодування сигналів