1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Аналіз впливу лінеаризації результатів радіолокаційних вимірювань на точність оцінок вектора стану цілі

Аналіз впливу лінеаризації результатів радіолокаційних вимірювань на точність оцінок вектора стану цілі

А.В. Просов
Анотації на мовах:


Анотация: Отримано спосіб уточнення оцінок вектора стану цілі при використанні метода лінеаризації результатів радіолокаційних вимірювань для двомірного випадку. Показано, що поправка, яка усуває систематичну похибку оцінок вектора стану цілі, обумовлення застосуванням методу лінеаризації, залежить від радіальної дальності до цілі, азимута цілі і похибок вимірювання цілі за азимутом. На основі статистичного моделювання проаналізована точність фільтрації параметрів траєкторії цілі при використанні уточненої моделі вектору стану цілі.


Ключові слова: радіолокаційне вимірювання, лінеаризація, фільтрація параметрів траєкторії цілі