1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Метод неортогональної частотної дискретної модуляції на основі перетворення Хартлі з квадратурною амплітудною модуляцією частотних несучих

Метод неортогональної частотної дискретної модуляції на основі перетворення Хартлі з квадратурною амплітудною модуляцією частотних несучих

В.І. Слюсар, К.О. Васильєв
Анотації на мовах:

У статті розглянутий метод неортогональної частотної дискретної модуляції (N-OFDM) на основі перетворення Хартлі з квадратурною амплітудною модуляцією (QAM) частотних несучих. Застосування дійсного ядра функцій Хартлі забезпечує обчислення без використання комплексних чисел и, як наслідок, дозволяє знизити обчислювальні витрати, спростити апаратну реалізацію методу N-OFDM. Модулювання окремих частотних несучих сигналів N-OFDM с використанням QAM модуляції підвищує пропускну спроможність каналів зв’язку.
Ключові слова: неортогональна частотна дискретна модуляція, перетворення Хартлі, парна та непарна функції Хартлі, амплітудноімпульсна модуляція, квадратурна амплітудна модуляція, метод найменших квадратів