1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Спосіб ініціації детонації в необмеженому просторі

Спосіб ініціації детонації в необмеженому просторі

О.В. Стаховський, К.В. Коритченко, М.Л. Угрюмов, Ю.А. Скоб
Анотації на мовах:

Запропоновано нове технічне рішення, що дозволяє здійснювати ініціацію детонації в необмеженому об'ємі. В основу рішення покладено метод індукційного прискорення, вживаний в даному випадку для прискорення газового потоку за фронтом ударної хвилі. Вплив динаміки прискорення газового потоку на термодинамічні параметри газу за фронтом хвилі досліджений шляхом математичного моделювання виходу ударної хвилі з труби в умовах примусової зміни швидкості виходу струменя. Розроблена математична модель дозволяє виявити необхідний режим прискорення струменя залежно від діаметру детонаційної труби і детонаційних властивостей середовища, при якому здійснюється ініціація детонації.
Ключові слова: ініціація детонації, необмежений об'єм