1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Здійснимі специфікації в проектуванні баз даних

Здійснимі специфікації в проектуванні баз даних

Тарек Юсеф Баді Біштаві, Г.М. Жолткевич, Ю.В. Соляник
Анотації на мовах:

Запропонована постановка задачі реалізації підходу до проектування компонентів програмного забезпечення, відомого як а priori reasoning в застосуванні до баз даних. Основна ідея цього підходу полягає в явному використанні специфікації як інструкції до збірки компоненту. Розглянуті проблеми, що виникають на практиці, переваги можливої реалізації ідеї, підходи до синтезу (генерації) проектного рішення. Перераховані завдання для подальшої роботи.
Ключові слова: проектування програмного забезпечення, здійснимі специфікації, верифікація, бази даних, генерація коду, компонентні технології, мови запитів