1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Використання теорії нечітких множин у процесі управління складними системами

Використання теорії нечітких множин у процесі управління складними системами

В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов, А. В. Тристан
Системи обробки інформації. — 2008. — № 2(69). — С. 112-115.
УДК 519.816:510.22
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Розглянуто проблеми нечіткості інформації в процесах управління. Проведено аналіз використання теорії нечітких множин в процесах прийняття рішення. Розглянуті методи побудови функції приналежності нечітких множин та змінних. Наведено приклад рішення задачі нечіткого управління за допомогою лінгвістичної змінної
Ключові слова: автоматизована система управління, лінгвістична змінна, нечітке управління, нечітка множина, нечітка змінна, об’єкт, прийняття рішення, складна система, фазифікація, функція приналежності
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ткаченко В. І. Використання теорії нечітких множин у процесі управління складними системами / В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов, А. В. Тристан  // Системи обробки інформації. — 2008. — № 2. — С. 112-115.