1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Ефективне використання розподіленої обробки даних для побудови системи підтримки прийняття рішень

Ефективне використання розподіленої обробки даних для побудови системи підтримки прийняття рішень

В.В. Тулупов
Анотації на мовах:

У статті розглядаються технологія й засоби реалізації системи підтримки прийняття рішень із застосуванням методології великомасштабних проектів по створенню корпоративних баз даних. Розглянутий напрям, в якому допускається генерація повних планів за умови доступності інформації про час виконання. Розглянуто ряд питань, пов'язаних з оптимізацією виконання запитів у системах керування реляційними базами даних.
Ключові слова: запит, план, база даних, аналіз даних, прийняття рішень, системи обробки даних