1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Аналіз впливу параметрів квантуючого пристрою на якість цифрової обробки сигналів з розширеним спектром

Аналіз впливу параметрів квантуючого пристрою на якість цифрової обробки сигналів з розширеним спектром

О.В. Харченко
Анотації на мовах:


Анотация: Представлені результати дослідження впливу розрядності аналого-цифрового перетворювача на енергетичні характеристики демодулятора складних широкосмугових сигналів, що приймаються на тлі гауссівського шуму і потужної вузькополосної перешкоди. Показано, що 8...16 рівнів квантування на розмах сукупності сигналу, шуму і перешкоди в деяких випадках забезпечує зниження енергетичних витрат на величину близько 6 дБ в порівнянні з двостороннім ідеальним смуговим обмежувачем і істотне зменшення рівня інтермодуляційних перешкод.


Ключові слова: аналого-цифровий перетворювач, демодулятор