1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Експериментальні дослідження просторово часових характеристик випромінювання негативної корони у режимі імпульсів Тричела

Експериментальні дослідження просторово часових характеристик випромінювання негативної корони у режимі імпульсів Тричела

В.І. Голота, В.І. Карась, Б.Б. Кадолін, О.В. Болотов, Д.В. Кудін
Анотації на мовах:

Представлені результати експериментальних досліджень просторово-часових характеристик випромінювання негативної корони в режимі імпульсів Тричела в повітрі. Показано, що для електродної геометрії «голка-сфера» разом з випромінюванням в околиці острійного електроду існує випромінювання з прианодної області. Встановлено, що інтенсивність випромінювання з прианодної області залежить від форми анода. Випромінювання з кожної приелектродної області носить імпульсний характер. Випромінювання з прианодної області спостерігається із затримкою після початку імпульса розрядного струму. Встановлено, що тривалість цієї затримки залежить від довжини розрядного проміжку і величини прикладеної напруги. Показано, що співвідношення амплітуд імпульсів випромінювання з прикатодної і прианодної областей також залежить від величини прикладеної напруги.
Ключові слова: негативна корона, імпульс Тричела, випромінювання, дрейфова зона, прианодна область, хвиля обурення, форма анода