Фізика гепатогенних зон

В.Л. Сизоненко, М.Й. Коваленко
Анотації на мовах:

Розвинена теорія розповсюдження електромагнітних хвиль в просторі чотирьох вимірювань. Доведено, що характеристики полий і частинок не повинні залежати від четвертої координати простору, хоча рух уздовж неї можливо. Обґрунтована необхідність перегляду рівнянь сучасної електродинаміки, оскільки запропонована нами теорія така ж реалістична, як і аналітична теорія в просторі трьох вимірювань. Виявлена локалізація четвертої складової електричного поля (вібрацій) в зонах розломів земної кори, що приводить до геопатогенних ефектів.
Ключові слова: земна кора, електромагнітне поле, теорія, простір і його міра, геопатогенний ефект