1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Використання методу нечіткого логічного висновку для управління якістю продукції в умовах невизначеності

Використання методу нечіткого логічного висновку для управління якістю продукції в умовах невизначеності

С.С. Федін, Р.М. Тріщ, А.С. Зенкін
Анотації на мовах:

У статті на основі математичного апарату нечіткого логічного висновку розроблено модель гнучкого управління якістю процесу механічної обробки зовнішніх циліндрових поверхонь деталей в умовах зашумленої вихідної інформації. Реалізацію моделі здійснено з використанням ліцензійної версії програми CubiCalc 2.0 у вигляді нечіткої експертної системи, яка призначена для прийняття рішень щодо вибору методу механічної обробки деталей циліндрової форми залежно від значень показників шорсткості поверхні деталей та точності технологічного процесу їх виготовлення.
Ключові слова: нечіткий логічний висновок, гнучке управління якістю продукції, експертна система