1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(15)'2008
  5. Інваріантні алгоритми оцінювання параметрів траєкторій літальних об’єктів

Інваріантні алгоритми оцінювання параметрів траєкторій літальних об’єктів

В.В. Воротніков, І.О. Канкін, В.В. Умінський
УДК 621. 396. 946. 2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проведено аналіз роботи алгоритмів оцінювання параметрів траєкторій літальних об’єктів при апріорній невизначеності збурень в динаміці руху. На основі теорії інваріантності та операторного методу розроблено алгоритми оцінювання параметрів траєкторій з підвищеними точнісними характеристиками. Можливість зменшення динамічних помилок з’являється за рахунок використання додаткових компенсаційних зв’язків в каналах фільтрації та екстраполяції. Наведено результати досліджень аналітичним методом.


Ключові слова: інваріантність, оцінювання, фільтрація, екстраполяція, адаптація
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Воротніков В.В., Канкін І.О., Умінський В.В. Інваріантні алгоритми оцінювання параметрів траєкторій літальних об’єктів. Системи озброєння і військова техніка. 2008. № 3(15). С. 87-89.