1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(15)'2008
  5. Інваріантні алгоритми оцінювання параметрів траєкторій літальних об’єктів

Інваріантні алгоритми оцінювання параметрів траєкторій літальних об’єктів

В. В. Воротніков, І. О. Канкін, В. В. Умінський
УДК 621. 396. 946. 2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Проведено аналіз роботи алгоритмів оцінювання параметрів траєкторій літальних об’єктів при апріорній невизначеності збурень в динаміці руху. На основі теорії інваріантності та операторного методу розроблено алгоритми оцінювання параметрів траєкторій з підвищеними точнісними характеристиками. Можливість зменшення динамічних помилок з’являється за рахунок використання додаткових компенсаційних зв’язків в каналах фільтрації та екстраполяції. Наведено результати досліджень аналітичним методом.
Ключові слова: інваріантність, оцінювання, фільтрація, екстраполяція, адаптація
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Воротніков В. В. Інваріантні алгоритми оцінювання параметрів траєкторій літальних об’єктів / В. В. Воротніков, І. О. Канкін, В. В. Умінський  // Системи озброєння і військова техніка. — 2008. — № 3. — С. 87-89.