1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(7)'2000
  5. Метод оцінки оптимальної кількості сходинок повірочних схем

Метод оцінки оптимальної кількості сходинок повірочних схем

І.Р. Івицький
Тематика статті: Загальні питання
УДК 53.089.6:389.14
Мова статті: українська

Запропоновано та обґрунтовано можливість однозначного визначення оптимальної кількості сходинок повірочної схеми (ПС), започатковану на розрахунку множини варіаційних значень імітаційно-експертної моделі функції витрат на забезпечення метрологічної справності засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) за допомогою метода координатної сітки.
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Івицький І.Р. Метод оцінки оптимальної кількості сходинок повірочних схем / І.Р. Івицький  // Системи обробки інформації. – 2000. – № 1(7).