1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(4)'2010
  5. Прогнозування технічного стану головного редуктора вертольота на основі використання методу спектрального аналізу вібраційного сигналу

Прогнозування технічного стану головного редуктора вертольота на основі використання методу спектрального аналізу вібраційного сигналу

В.А. Войтов, В.М. Чернявський, Д.С. Дашук, І.Ф. Ісаченко
Анотації на мовах:

У статті представлений підхід за оцінкою технічного стану і прогнозування залишкового ресурсу головного редуктора вертольота по вібраційних характеристиках його вузлів із застосуванням методу екстраполяції ретроспективних даних про стан об'єкту.
Ключові слова: головний редуктор, рівень вібрації, залишковий ресурс