1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(20)'2015
  5. Метод автоматизованого рішення задачі визначення маршруту польоту підрозділу ударної авіації в просторі, що містить обмежені для польоту зони

Метод автоматизованого рішення задачі визначення маршруту польоту підрозділу ударної авіації в просторі, що містить обмежені для польоту зони

Д.О. Пархоменко
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано метод автоматизованого рішення задачі визначення маршруту польоту до мети ударної авіації. Запропоновано підхід до формалізації зон заборонених для прольоту і зон мають обмеження для польоту. Для вирішення завдання автоматизації визначення маршруту руху повітряних об'єктів пропонується використовувати математичний апарат теорії графів. Використання даного методу можливо при розробці засобів автоматизації визначення маршруту в перспективних комплексах засобів автоматизації пунктів управління авіацією.


Ключові слова: управління польотом, визначення маршруту, маршрут, управління повітряним рухом, алгоритм Дейкстри