1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(20)'2015
  5. Визначення дисперсії множника послаблення радіолокаційного каналу по глибині швидких і повільних завмирань сигналу

Визначення дисперсії множника послаблення радіолокаційного каналу по глибині швидких і повільних завмирань сигналу

І.Г. Леонов, А.М. Коржов, Д.В. Карлов, І.М. Пічугін
Анотації на мовах:


Анотация: Пропонується методика оцінки дисперсії множника послаблення радіолокаційного каналу по глибині швидких і повільних завмирань сигналу при відомих часовому медіанному значенні і інтервалі кореляції множника послаблення.


Ключові слова: множник послаблення, статистичні розподіли, інтегральний розподіл глибини завмирань сигналу, швидкі завмирання сигналу, повільні завмирання сигналу