1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(20)'2015
  5. Значення і вплив системи зв'язку на ефективність управління військами та зброєю

Значення і вплив системи зв'язку на ефективність управління військами та зброєю

Л.І. Поліщук, О.Д. Пащетник, Т.В. Лаврут, С.М. Богуцький
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглядаються умови, в яких знаходиться система управління Збройних Сил України, та її взаємопов'язані і залежні один від одного підсистеми (органи управління, пункти управління і засоби управління). Вказано, що стан системи зв'язку не дозволяє органам управаління в повній мірі користуватись необхідними послугами на своїх робочих місцях, які обладнуються на пункти управління, що не сприяє своєчасному і вірному прийняттю рішень на ведення бойових дій. Відпрацюванню єдиного підходу до створення АСУ Сухопутних військ у всіх ланках управління, яка б стала підсистемою Єдиною АСУ Збройних Сил України, дозволило б значно підвищити ефективність управління військами і зброєю.


Ключові слова: система управління Збройних Сил України, система зв'язку, автоматизована система управління
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Значення і вплив системи зв'язку на ефективність управління військами та зброєю / Л.І. Поліщук, О.Д. Пащетник, Т.В. Лаврут, С.М. Богуцький  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 3(20). – С. 103-107.