1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(20)'2015
  5. Моделювання примітивів ковзного шифрування на основі рекурентних послідовностей

Моделювання примітивів ковзного шифрування на основі рекурентних послідовностей

В.Г. Бабенко, О.Г. Мельник, О.Б. Нестеренко
УДК 004.056.55:004.312.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У даній статті синтезовано математичні моделі матричних операцій багаторазового перетворення на основі примітива ковзного шифрування. На основі використання одержаних рекурентних залежностей, які описують моделі багаторазового виконання примітива ковзного шифрування, побудовано узагальнену рекурентну модель процесу виконання багаторазового примітива ковзного шифрування для перетворення n -елементів. Використовуючи синтезовані на основі рекурентних залежностей математичні моделі чотири-, п’яти- та шестиелементного прямого правостороннього примітиву ковзного шифрування, одержано узагальнений вираз рекурентної послідовності для опису k-разового виконання примітиву ковзного шифрування при заданій кількості елементів. У роботі запропоновано підхід щодо математичного опису на основі рекурентних послідовностей моделей операцій перетворення на основі багаторазового застосування примітиву ковзного шифрування при обмеженій кількості елементів.


Ключові слова: рекурентна послідовність, узагальнена рекурентна модель, криптографічне перетворення, система рівнянь, математична модель, багаторазове ковзне шифрування, примітив ковзного шифрування
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бабенко В. Г. Моделювання примітивів ковзного шифрування на основі рекурентних послідовностей / В.Г. Бабенко, О.Г. Мельник, О.Б. Нестеренко  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 3(20). – С. 129-133.

Whoops, looks like something went wrong.