1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(20)'2015
  5. Дослідження ефективності методу управління доступу до хмарних антивірусних телекомунікаційних ресурсів

Дослідження ефективності методу управління доступу до хмарних антивірусних телекомунікаційних ресурсів

Мохамад Абу Таам Гані, О.А. Смірнов, С.А. Смірнов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проводиться вибір показника ефективності управління доступом до хмарних антивірусних телекомунікаційних ресурсів. На основі результатів математичного та імітаційного моделювання проводиться вибір показника ймовірності присвоєння пріоритету для визначення «еталона» пріоритету та оцінка ефективності методу управління доступом до хмарних телекомунікаційних ресурсів для забезпечення антивірусного захисту даних. Обґрунтовується достовірність результатів математичного моделювання, і пропонуються практичні рекомендації з використання розробленого методу.


Ключові слова: інформаційно-телекомунікаційні мережі, хмарні антивіруси

Whoops, looks like something went wrong.