1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(21)'2015
  5. ЦИФРОАНАЛОГОВЕ ФОРМУВАННЯ БАГАТОЧАСТОТНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ РЛС ПРИМОРСЬКОГО БАЗУВАННЯ ІЗ НАДШВИДКИМ ОГЛЯДОМ ПРОСТОРУ

ЦИФРОАНАЛОГОВЕ ФОРМУВАННЯ БАГАТОЧАСТОТНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ РЛС ПРИМОРСЬКОГО БАЗУВАННЯ ІЗ НАДШВИДКИМ ОГЛЯДОМ ПРОСТОРУ

І.Г. Леонов, О.В. Костяниць, Р.В. Голуб
Анотації на мовах:


Анотация: В статті розглядаються методи та засоби цифроаналогового формування багаточастотних просторовочасових сигналів для маловисотних РЛС приморського базування.


Ключові слова: частотно-часові параметри зондуючого сигналу, цифроаналогові формувачі сигналу, тропосферний хвилевід