1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(21)'2015
  5. Нейронна мережа для управління адресацією пам'яті

Нейронна мережа для управління адресацією пам'яті

С.Ю. Леонов
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблена багатошарова двоскерована асоціативна пам'ять, яка здатна запам'ятовувати і відтворювати ланцюжка асоціацій, а також виконувати адресацію пам'яті як за допомогою окремих вхідних зображень, так і за допомогою послідовностей асоціативних зображень. Запропонована архітектура нейронної мережі побудована за архітектурою двобічної асоціативної пам'яті, дозволяє за адресою зберігання в пам'яті визначати вхідне зображення.


Ключові слова: нейронна мережа, двоскерована асоціативна пам'ять, вхідне зображення, асоціації, адресація пам'яті