1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(21)'2015
  5. Обчислювальний експеримент прийому сигналу методом спектрального детектування в умовах впливу вузькосмугової перешкоди

Обчислювальний експеримент прийому сигналу методом спектрального детектування в умовах впливу вузькосмугової перешкоди

В.Г. Смоляр, К.А. Васильєв, С.О. Тишко, І.І. Слюсар
Анотації на мовах:


Анотация: У даній статті на основі раніше запропонованої імітаційної моделі проведений опис обчислювального експерименту прийому сигналу методом спектрального детектування в умовах впливу вузькосмугової перешкоди. Приведені результати обчислювального експерименту прийому сигналу методом спектрального детектування в умовах впливу вузькосмугової перешкоди. Обчислення проводились як у випадку впливу немодульованої вузькосмугової перешкоди, так і у випадку комплексної перешкоди, що складалася з білого гаусівського шуму (БГШ) та вузькосмугової перешкоди.


Ключові слова: цифрова обробка сигналів, спектральне детектування, швидке перетворення Фур’є, імпульсний сигнал, вузькосмугова перешкода, білий гаусівський шум