1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(21)'2015
  5. Оцінка якості псевдовипадкових послідовностей на основі використання операцій додавання за модулем два

Оцінка якості псевдовипадкових послідовностей на основі використання операцій додавання за модулем два

Є.В. Ланських, С.В. Сисоєнко, М.О. Пустовіт
Тематика статті: Загальні питання
УДК 004.056.55
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В статті розглянуто та теоретично обґрунтовано результати дослідження генератора псевдовипадкових чисел на основі використання операції додавання за модулем. Проведено перевірку можливості шифрування інформації двома випадковими не виродженими операціями криптографічного перетворення інформації з подальшим додаванням результатів кодування за модулем 2. В результаті проведеного дослідження було встановлено, що 33,33% результуючих операцій перетворення інформації будуть не виродженими, а 66,66% вироджені, а це в свою чергу не дозволяє використовувати дані перетворення для блокових криптосистем, проте приводить до покращення статистичних характеристик результуючої псевдовипадкової послідовності, яка може використовуватися в потокових шифрах. Отримані результати свідчать, що додавання за модулем два результатів перетворення підвищує якість псевдовипадкових послідовностей оскільки відсутній механізм оберненого перетворення.
Ключові слова: псевдовипадкова послідовність, операції додавання за модулем два, виродженість результатів операцій
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ланських Є.В. Оцінка якості псевдовипадкових послідовностей на основі використання операцій додавання за модулем два / Є.В. Ланських, С.В. Сисоєнко, М.О. Пустовіт  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 4(21). – С. 147-150.