1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(21)'2015
  5. Матричний метод паралельної декомпозиції як узагальнений метод мінімізації в ортогональній формі представлення

Матричний метод паралельної декомпозиції як узагальнений метод мінімізації в ортогональній формі представлення

С.В. Бурмістров, О.Б. Півень
Тематика статті: Загальні питання
УДК 681.5.004
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті описано новий метод мінімізації булевих функцій на основі покрокової декомпозиції, розроблений авторами в процесі дослідження ортогональної форми представлення булевих функцій, суть якого зводиться до запису булевої функції у вигляді диз'юнктивного ряду. Перевагою розглянутого методу є прискорення часу мінімізації в 4,7 рази порівняно з попередніми модифікаціями методів паралельної декомпозиції шляхом збільшення або зменшення значення базисного коефіцієнта К. Результати, отримані запропонованим методом, ідентичні за показниками складності реалізації Sad, Sl, Ss результатам, отриманим іншими методами.


Ключові слова: матричний метод паралельної декомпозиції, ортогональна форма представлення булевих функцій
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бурмістров С. В. Матричний метод паралельної декомпозиції як узагальнений метод мінімізації в ортогональній формі представлення / С.В. Бурмістров, О.Б. Півень  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 4(21). – С. 151-156.