1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Кластерний підхід – шлях до підвищення якості освіти

Кластерний підхід – шлях до підвищення якості освіти

С.М. Порошин
Анотації на мовах:

Розглядаються принципи побудови основних елементів системи національного моніторингу акустичної обстановки в інтересах об'єктивного інформаційного забезпечення органів державного управління. До основних елементів системи належать вимірювальні засоби, мережа передачі даних і система оперативної підтримки дій чергових змін. Тіпові технічні рішення наводяться на рівні структурних схем. Обговорюються декілька варіантів побудови кожного елементу.
Ключові слова: кластер, кластерний підхід, інновації, конкурентоспроможність економіки, якість освіти