1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Оцінка апріорного відношення сигнал-шум в алгоритмах шумозаглушення

Оцінка апріорного відношення сигнал-шум в алгоритмах шумозаглушення

А.М. Продеус, В.С. Дідковський
Анотації на мовах:

Зіставлені три методи оцінювання апріорного відношення сигнал-шум (SNR) в алгоритмах шумозаглушення. Показано, що оцінка за методом «керування рішенням» дозволяє забезпечити максимально високу якість звучання мовного сигналу. «Груба» оцінка при інтегральному SNR > 15 дБ виявилася кращою для використання в системах автоматичного розпізнавання мовлення. Оцінка максимальної правдоподібності займає проміжне місце між оцінками за методом «керування рішенням» та «грубою» оцінкою.
Ключові слова: шумова перешкода; алгоритм шумозаглушення; апріорне відношення сигнал-шум; показник якості; мовленнєвий сигнал