1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Діагностування електронних модулів інформаційних систем методом зростаючих пірамідальних мереж

Діагностування електронних модулів інформаційних систем методом зростаючих пірамідальних мереж

Б.О. Шостак
Анотації на мовах:

У статті наведено результати досліджень з діагностики аналогових модулів радіоелектронних систем за допомогою застосування методу зростаючих пірамідальних мереж. Запропоновано алгоритм формування пірамідальної мережі.
Ключові слова: процес діагностування, аналоговий модуль, пірамідальні мережі