1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Розробка моделі інформаційного пошуку з використанням зв’язаних даних

Розробка моделі інформаційного пошуку з використанням зв’язаних даних

В.В. Артамонов, В.О. Тертишний
Анотації на мовах:

У статті пропонується модель пошуку, заснована на використанні пов'язаних даних для побудови архітектури системи і вибору підходу до пошуку, в основі якого лежить пошук сутностей і формування фактів. Даний підхід дозволяє формувати стратегію пошуку для певних спеціалізованих предметних областей. Представлена архітектура пошукової системи та практичні аспекти реалізації. Модель може бути реалізована в корпоративних системах документообігу.
Ключові слова: пошук, сутність, семантичний простір, пов'язані дані, RDF