1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Система управління доступністю в мультисервісних мережах

Система управління доступністю в мультисервісних мережах

Є.В. Дуравкін, Л.В.Демченко, С.А. Соболева
Анотації на мовах:

Значне збільшення числа і різноманітності послуг, що надаються в мультисервісних мережах, а також постійне підвищення вимог користувачів до якості обслуговування, призводить до необхідності розробки нових методів управління мультисервісними мережами. Ця стаття спрямована на вирішення цієї проблеми, шляхом вдосконалення структури системи управління мережею і алгоритму управління користувацькими запитами в мультисервісних мережах. Крім того, для підвищення рівня доступності послуг, був запропонований метод динамічної реплікації, який був модифікований відповідно до характеристик запропонованої структури системи управління мережею.
Ключові слова: мультисервісна мережа, система управління мережею, наявність, SOA, метод динамічної реплікації, забезпечення узгодженості даних