1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Вибір комбінаторного алгоритму оптимізації при управлінні трафіком мультисервісної мережі

Вибір комбінаторного алгоритму оптимізації при управлінні трафіком мультисервісної мережі

А.А. Коваленко, Г.А. Кучук, О.О. Можаєв,
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто комбінаторні алгоритми розв’язання задачі дискретної оптимізації на комутаційних вузлах мультисервісних мереж. Визначено умови для вибору типу алгоритму в залежності від характеру задачі, що розв’язується. Докладно проаналізовано алгоритми неявного перебору на решітці і на дереві, а також и алгоритми методу динамічного програмування.


Ключові слова: комутаційний вузол, мультисервісна мережа, алгоритм, метод, оптимізація, галуження, трафік