1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Аналіз сучасного стану діагностування технічних засобів розподілених телекомунікаційних систем

Аналіз сучасного стану діагностування технічних засобів розподілених телекомунікаційних систем

Т.І. Коритчінко
Анотації на мовах:

У статті представлений аналіз сучасного стану діагностування технічних засобів розподілених телекомунікаційних систем. Обґрунтована необхідність розробки та вдосконалення методів діагностування технічних засобів телекомунікаційних систем з метою отримання достовірних оцінок їх характеристик, реалізації завдань їх оптимізації, щодо обраного критерію якості обслуговування і розробки відповідних алгоритмів керування ними. Наведено аналіз останніх досліджень і публікацій, присвячених вирішенню даної проблеми.
Ключові слова: телекомунікаційна система, діагностування, системний аналіз, мережа абонентського доступу